MEREKINDLUSE SUURTÜKIVÄEST MOODSA JA UUENDUSLIKU KVARALINI

1915-1916

Dunteni suvemõisalt sundvõõrandatud maa-alale hakati Peeter Suure Merekindluse suurtükiväe kasarmuid ehitama 1915-1916 aastal.

1920

Võimsa kasarmukompleksi hoonetesse asutas uus Eesti Wabariik 1919. aasta 3. aprillil sõjakooli.

Tondi sõjaväelinnaku territooriumil asusid: punastest tellistest kasarmud, ohvitseride kasiino, „Valge maja“ ehk auditoorium, staabihoone, saunamaja ning haigla, tenniseväljakud, lasketiirud, käsisõjariistade ladu ja mitmesugused väiksemad abihooned.

1940

Erinevate nimedega sõjaline õppeasutus püsis Tondil kuni Nõukogude võimu saabumiseni, kes samuti kasutas kompleksi samal otstarbel.

2000

Pärast Taasiseseisvumist jäid palju hooned seisma ja amortiseerusid. Alates 2009. aastast on hakatud taastama vanu kasarmuhooneid ning piirkond on saanud uue hingamise.

2024

Valmib Park Tondi kvartal, mille hulgas on renoveeritud 2 algset maja. Park Tondi kvartali valmimisega algab antud piirkonna uus etapp. Sõjalisest linnakust on saanud uus ja moderniseeritud elu ja ärikvartal.

“SÕDURI ELU KULTUURSEMAKS” 24. JUUNI, 1930 SAKALA

„Ühes kaitsewäe teenistuse ümberkorraldamisega ja teenistusaja lühendamisega on põhjalikult muutunud ka sõduri kasarmuelu. Kuna wanemad põlwed mäletawad weel wanu weneaegseid kasarmuid, kus tuhanded -sõdurid olid tuubitud kokku wäikestesse ja räpastesse ruumidesse, on nüüd sõdurielu puhtuse suhtes saanud eeskujuks paljudele.

Wäsitavale õppetööle wastukaaluks on põhjalik meelelahutus ja puhkus, seda on wõimalust mööda püütud arendada eri väeosades.

Kuivõrd see õnnestub, oleneb wäeosade paigutusest, ainelistest wõimalustest ja kohapäälsete juhtide algatuswõimest. Pole enam veneaegset supisabas seismist, vaid söömine sünnib söögisaalis muusika saatel. Toitlustamine ise on püütud mitmekülgseks teha, kusjuures mõõtuandev on põhimõte, et sõdurit ei saa küll toitudega hellitada, kuid ta peab tugewasti toidetud olema.

Sõdurile on kasarm püütud teha wõimalikult koduseks, nii et ta õppustelt tulles wõiks unustada päewatöö raskused.”

TERE TULEMAST
PARK TONDI ELU- JA ÄRIKVARTALISSE!

Majad ja plaanid